Edutainment

Vi gör underhållning av utbildning och utbildning av underhållning. Bland exemplen finns:

Revybolaget på fest och utbildning

Åtskilliga är de uppdrag som Revvybolaget genomfört i Särimners regi genom åren: allt från ledarskapsvåndor till utvecklingssamtalets komplikationer. Se mer på www.revybolaget.se

Impra – Särimners partner

Impra erbjuder underhållande utbildningar och utbildande underhållningar. Se mer på hemsidan www.impra.nu

Reklamfilm för Choice Hotel

Särimner rollbesatte inspelningarna i Eskilstuna, Göteborg och Oslo för en informationsfilm för Choice Hotel.

Informationsfilm om staden Uppsala

Särimner ansvarade för castingen till en informationsfilm om staden Uppsala. Filmens finansiärer var Uppsala universitet och Uppsala kommun.