Idéproduktion

Vi skriver manus, bygger berättelser eller varumärken och lånar ut våra hjärnor till allehanda tankearbeten. Vi ger dig den historia du vill ha.

Teatermanus

Vi skrev manus till en föreställning om Gamla Uppsala, fritt efter Snorre Sturluson.

Reklam- och informationsfilm

Vi har agerat bollplank till flera reklam- och informationsfilmsmanus.