Kultingpriset

Fredagsmorgonen den 27 november 2015 delade Särimner ut det sista Kultingpriset. Det hade då gått 20 år sedan vi delade ut det första priset. Platsen år 2015 var Grand Hotell Hörnan i Uppsala och närvarande var många av de tidigare pristagarna och Kulturnämndens ordförande. Ceremonin bevakades av UNT och direktsändes av Sveriges Radio.

Sedan 1995 delar Särimner årligen ut ett kulturpris till den eller dem "som på ett förtjänstfullt sätt offrat sig för kulturen" i Uppsala.

2015-års pristagare är Mattias Rosendahl och Mötesplats Treklangen, som fick priset med följande motivering:

"Det viktigaste för en framgångsrik arena är inte antalet sittplatser,utan om hjärtat får plats. Det får det på Mötesplats Treklangen. Här finns verksamheter för allt från nyfödda till ungdomar och kulturtanter och lokaler att disponera för allehanda aktiviteter.

Genom ambitionen och förmågan att samarbeta och se möjligheter blir verksamheterna i Mötesplats Treklangen ett viktig nav för de boende i området. Tillsammans med verksamheterna i Gottsunda kulturhus skapas också nya evenemang och mötesplatser, som berikar Uppsalas kulturliv. Ni vidgar vyer!


Verksamhetsledaren och samordnaren Mattias Rosendahl är ett kraftcentrum och en eldsjäl som med ett kvillrande skratt och en varm rakhet gör skillnad på riktigt och får saker att hända. Med respekt och värme har han förmågan att se människan bortom fördummande fördomar. För mångfald, mot enfald! (Tre)klang och jubel!"


Tidigare pristagare hittar du här.