Marknadsföring

Vi hjälper till med marknadsföringsinsatser t ex i genom att rollbesätta reklamfilmer.

Reklamfilm för Scandic Hotell

Särimner förmedlade skådespelare och idéer till fem reklamfilmer för Scandic hotell i produktion av TV 4 Uppland.

Reklam för nytt bokningssystem

Särimner bidrog med skådespelare till en reklamfilm för ett nytt bokningssystem. Producent var Limeworks.